Elektrická bezpečnost

Všechny výrobky firmy dodávané firmou MRAMORIT a.s. jsou absolutně bezpečné. Každé zařízení je testováno, aby se zaručila bezpečnost uživatele.

Masážní vana je zařízení třídy „I“ proto musí být zajištěna instalace, řádné napojení na hlavní elektrickou síť a musí být uzemněna. Uzemnění a elektrický obvod v konstrukci, ve které je zařízení instalováno, musí být dle normy. Elektrické vedení pro připojení masážního zařízení musí mít minimální průřez 2,5 mm² měděného vodiče (CGTG 3C×2,5). Mimo to vana musí mít samostatný dvojpólový vypínač 220V/16A (doporučujeme signalizační, krytí min. 44), jistič o hodnotě 16 A a proudový chránič s citlivostí 0,03 A. Všechny elektrické části (vypínače, osvětlení, zásuvky…) nainstalované v koupelně musí vyhovovat normám. Hlavní vypínač a jiné elektrické části musí být připevněny na takovém místě, aby byly v dosahu při používání vany. Vypínač musí být před použitím zapnut a po použití vypnut. U tohoto zařízení je nutno provést velmi pečlivě ochranu pospojováním všech neživých (kovových) částí. Přípravu el. instalace musí provádět oprávněná osoba! Pro instalaci tohoto zařízení musí elektroinstalace v koupelně splňovat výše uvedené podmínky (ochrana proudovým chráničem, samostatný přívod).

Výrobce odmítá odpovědnost:

  • Jestliže domovní elektrická instalace neodpovídá platným normám.
  • Při nedodržení instalace a instrukcí o údržbě uvedené v návodu.
© Studio Artefakt