Údržba umyvadel, van, sprchových vaniček

Běžné ošetření výrobků MRAMORIT se skládá z čištění povrchu a čištění systému hydromasáže.

Návod na údržbu litého mramoru

Umyvadla mají vysoce lesklý povrch bez pórů. Ve většině případů zcela postačí pro čištění umyvadla vlhká utěrka. Při silnějším zašpinění doporučujeme používat běžně dostupné tekuté, čistící prostředky. Pro dlouhý udržitelný lesk je možné čas od času s normálními, autočistícími prostředky natřít a okamžitě vyleštit. V případě ucpání odtoku použijte nejlépe čistič trubek. Nepoužívejte kyselé nebo louhové čistící prostředky. Dávejte pozor na to, aby teplota vody nepřesáhla 65 °C. Také je dobře rozsypané substance ihned odstranit.

Postup údržby povrchu lze stáhnout v sekci "Ke stažení".

Čištění systému hydromasáže

Z hlediska hygieny a zabezpečení činnosti celého systému vám doporučujeme provádět následující postup 1× za tři měsíce:

  • Za účelem dokonalejšího vyčištění vnitřních ploch vany, odstranění vlasů a iných nečistot odšroubujte příruby trysek a regulátoru vzduchu. Po očištění našroubujte kroužky zpět.
  • Vlastní tryska je ve svém lůžku upevněna kruhovou přírubou. V případě odšroubování kruhové příruby, můžete ve směru hodinových ručiček vyjmout trysku a vyčistit ji. Stejným způsobem trysku uložte zpět do lůžka.
  • Sací koš je upevněn dvěma protilehlými šroubky nebo je nasunut na tělese koše. Po uvolnění šroubků nebo odpáčením sacího krytu sejměte koš a důkladně jej vyčistěte.
  • Po odšroubování příruby vzduchového regulátoru lze vyjmout celé tělo regulátoru, po vyčištění nasaďte zpět a zašroubujte přírubu.

Odstranění vodního kamene

Vanu napustíte vodou cca 5 cm nad trysky, nalijte do vody cca 1/4 l octa, zapněte systém a nechte běžet asi 20 minut. Vypustíte vodu a napustíte vanu čistou vodou k propláchnutí systému. Sepněte systém na cca 10 minut. Tuto údržbu provádějte minimálně 1× za tři měsíce.

Dezinfekce systému

Pokud hydromasážní vana neobsahuje samostatnou dezinfekční jednotku, provádí se dezinfekce takto:

  • Napusťte vanu vodou cca 5 cm nad trysky,
  • nalijte do vody cca 1/4 l SAVA,
  • zapněte systém a nechte běžet asi 20 minut,
  • vypusťte vodu a napusťte vanu čistou vodou k propláchnutí systému,
  • sepněte systém na cca 10 minut.

Tuto údržbu provádějte minimálně 1× za měsíc.

© Studio Artefakt