Záruční podmínky

Záruka na výrobky z umělého mramoru je 24 měsíců ode dne montáže výrobcem nebo odbornou firmou zaškolenou výrobcem. V ostatních případech se záruční podmínky řídí občanským nebo obchodním zákoníkem.

© Studio Artefakt